Страници

Saturday, March 12, 2011

Три места

Токио има хора молещи за спасение
В Пловдив говорят за молове и изоставени кина
Студено е малко във Вакнувър


11 март 2011

No comments:

Post a Comment