Страници

Friday, January 28, 2011

Едно начало

За пореден път създавам блог, и пак си казвам, че този ще държа и в него ще качвам интересните неща, които липсват у другите. И в него ще качвам интерсните неща, които липсват в другите.

Ще споделя тук една мисъл на D.H. Lawrence.
И тя в оригинал изглежда така:

"Brute force crushes many plants. Yet the plants rise again. The Pyramids will not last a moment compared with the daisy. And before Buddha or Jesus spoke the nightingale sang, and long after the words of Jesus and Buddha are gone into oblivion the nightingale still will sing. Because it is neither preaching nor commanding nor urging. It is just singing. And in the beginning was not a Word, but a chirrup."Аз превеждам тази мисъл така:

"Животинската сила смачква много растения. И все пак растенията наново се изправят. Пирамидите не биха издържали и секунда в сравнение с хризантемата. А преди Буда или Исус да говорят, славеят е пял, и дълго след като думите на Исус и Буда изчезнат в забвение, славеят още ще пее. Защото не е нито проповядване, нито командване, нито пък убеждаване. А само пеене. И в началото не бе Слово, а чуруликане. "

И бих искал да добавя като за финал (два реда под "чуруликане.") един израз, който би могъл да бъде край на всеки друг:

"Але-хоп!"

Така мина и този ден. Бъдете здрави и будни. И нека славеите не ви плашат.

Але-хоп!

No comments:

Post a Comment